EBC Financial Group ร่วมมือกับ United to Beat Malaria ซึ่งเป็นแคมเปญของ United Nations Foundation เพื่อปกป้องเด็ก ๆ ที่อ่อนแอและครอบครัวของพวกเขาจากโรคมาลาเรีย

EBC Financial Group กล่าวถึงความพยายามในการกำจัดโรคมาลาเรีย การสนับสนุนการแทรกแซงด้านสุขภาพกับปัญหาวิกฤต และการส่งเสริมศักยภาพให้ชุมชน

WASHINGTON, April 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ EBC Financial Group (EBC) ประกาศความร่วมมือครั้งใหม่กับ United to Beat Malaria (Beat Malaria) ซึ่งเป็นแคมเปญของ United Nations Foundation (UN Foundation) ที่มีเป้าหมายปกป้องผู้ที่อ่อนแอที่สุดจากโรคมาลาเรียซึ่งมียุงเป็นพาหะ โดยมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 600,000 รายทุกปี

ความร่วมมือครั้งนี้ให้การสนับสนุนแคมเปญ United to Beat Malaria ซึ่งทำงานเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงเพื่อป้องกันโรคมาลาเรียและให้บริการด้านสุขภาพที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนเป้าหมายของ UN Foundation ในการทำให้สุขภาพดีขึ้นและโลกที่เท่าเทียมกันมากขึ้น UN Foundation รวบรวมแนวคิด ผู้คน และทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าระดับโลก และรับมือกับปัญหาท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติ UN Foundation มีโครงการริเริ่มต่าง ๆ ที่ร่วมกันปกป้องเด็ก ๆ หลายสิบล้านคนจากโรคภัยไข้เจ็บ สร้างความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือและให้ความหวังแก่ผู้ลี้ภัย และระดมคนในชุมชนให้ดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่หน้า Capitol Hill
EBC พร้อมด้วยผู้แทนในการประชุมสุดยอดผู้นำ United to Beat Malaria ปี 2024 ที่ Capitol Hill

EBC พร้อมด้วยผู้แทนในการประชุมสุดยอดผู้นำ United to Beat Malaria ปี 2024 ที่ Capitol Hill

EBC รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมมือกับแคมเปญ United to Beat Malaria และผนึกกำลังเพื่อกำจัดโรคมาลาเรียอย่างได้ผล ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนให้เห็นความทุ่มเทของ EBC ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และการสนับสนุนเด็กด้อยโอกาส EBC ตระหนักถึงผลกระทบอย่างมากของโรคมาลาเรียที่มีต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของภูมิภาคที่ยากจน รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างภูมิภาคที่พัฒนาแล้วและภูมิภาคที่ด้อยพัฒนามากยิ่งขึ้น โรคมาลาเรียส่งผลกระทบต่อเด็กเล็กอย่างไม่เป็นสัดส่วน: มากกว่า 75% ของผู้เสียชีวิตจากโรคมาลาเรียทั้งหมดเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ มีเด็กเสียชีวิตเกือบทุกนาทีจากโรคที่สามารถป้องกันและรักษาได้นี้

David Barrett CEO ของ EBC Financial Group (UK) Ltd ซึ่งเป็นหน่วยงานในอังกฤษของ EBC กล่าวว่า “การได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำของ United to Beat Malaria ในปี 2024 และได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการไม่เพียงเป็นสิทธิพิเศษที่ยิ่งใหญ่เท่านั้น แต่ยังเป็นประสบการณ์ที่ให้ความกระจ่างแก่ผมอีกด้วย” “การได้เห็นผลกระทบโดยตรงที่ EBC Group ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับองค์กรต่าง ๆ เช่น United to Beat Malaria เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราในการสร้างความแตกต่างในชุมชนที่เราให้บริการ”

ข้อมูลเชิงลึกจากความร่วมมือในการประชุมสุดยอดผู้นำ United to Beat Malaria ปี 2024
Dr. Sara Hendrix ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยอลาบามาและผู้สนับสนุน Beat Malaria ร่วมกับ David Barrett CEO ของ EBC Financial Group (UK) Ltd

Dr. Sara Hendrix ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยอลาบามาและผู้สนับสนุน Beat Malaria ร่วมกับ David Barrett CEO ของ EBC Financial Group (UK) Ltd

Margaret McDonnell กรรมการบริหารของ Beat Malaria กล่าวว่า “ความร่วมมือของเรากับ EBC Group เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นร่วมกันในการปกป้องเด็กและครอบครัวที่อ่อนแอที่สุดในโลกให้พ้นจากโรคที่ร้ายแรงแต่สามารถป้องกันได้” “การสนับสนุนของ EBC จะช่วยให้แคมเปญของเราเข้าถึงชุมชนที่มีความเสี่ยงและให้การแทรกแซงเพื่อช่วยชีวิตในประเทศที่มีโรคมาลาเรียระบาดเพื่อรักษาชีวิตและปรับปรุงคุณภาพชีวิต”

ปัจจุบัน โรคมาลาเรียเป็นโรคที่เกิดจากความยากจนและความไม่เท่าเทียมด้านสุขภาพ ซึ่งมีการแพร่กระจายไปยังผู้คนจากการถูกยุงก้นปล่องกัด ซึ่งเป็นพาหะนำโรคที่ร้ายแรงถึงชีวิตที่เกิดจากปรสิตพลาสโมเดียมในเลือด เครื่องมือในการป้องกัน วินิจฉัย และรักษาโรคมาลาเรียมีความคุ้มค่ามาก แต่ผู้คนนับล้านทั่วโลกไม่สามารถเข้าถึงวิธีการช่วยชีวิตเหล่านี้ ประชากรครึ่งหนึ่งของโลกยังคงมีความเสี่ยงต่อโรคมาลาเรีย โดยมีผู้ป่วยมากกว่า 240 ล้านรายต่อปี โรคมาลาเรียแพร่กระจายมากที่สุดใน Africa ซึ่งคิดเป็น 94% ของผู้ป่วยทั้งหมดทั่วโลก และส่งผลกระทบต่อเด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ ประชากรพลัดถิ่น และชุมชนห่างไกลที่เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างจำกัดและไม่เป็นสัดส่วน

โลกเรามีความก้าวหน้าอย่างน่าทึ่งในการต่อสู้กับโรคโบราณนี้ โดยสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมาลาเรียลงได้ประมาณครึ่งหนึ่ง เราสามารถเป็นคนในรุ่นที่กำจัดโรคมาลาเรียได้ตลอดไป ด้วยการให้เงินทุน ความร่วมมือ และเจตจำนงทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง

นอกเหนือจากการสนับสนุนทางการเงิน EBC ยังพยายามให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับโรคมาลาเรีย และสนับสนุนให้พวกเขามีส่วนร่วม เดือนที่แล้ว Samuel Hertz ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภูมิภาค APAC ของ EBC Financial Group พร้อมด้วย David Barrett ได้เข้าร่วมกับผู้สนับสนุน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้นำเกี่ยวกับโรคมาลาเรียกว่า 100 คนในการประชุมสุดยอดผู้นำ United to Beat Malaria ประจำปีใน Washington DC การประชุมเป็นเวลา 3 วันเป็นเวทีสำหรับการเรียนรู้ สร้างเครือข่าย และสนับสนุนความเป็นผู้นำระดับโลก โดยเน้นการดำเนินการร่วมกันที่จำเป็นเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านสาธารณสุขที่สำคัญนี้ นอกจากนี้ พนักงานของ EBC จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้านโรคมาลาเรีย 5K ที่กำลังจะมาถึง (25 เมษายน-5 พฤษภาคม) ที่จัดขึ้นจากระยะไกล 5K ทั่วโลก เพื่อระดมทุนและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมาลาเรีย

กิจกรรมต่อต้านโรคมาลาเรีย 5k ปี 2024
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2024 เข้าร่วมกับผู้สนับสนุนทั่วโลกสำหรับกิจกรรมต่อต้านโรคมาลาเรีย ซึ่งเป็นกิจกรรมเสมือนเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และระดมทุนเพื่อสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือและโปรแกรมการรักษาโรคมาลาเรียที่ช่วยชีวิตได้

ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2024 เข้าร่วมกับผู้สนับสนุนทั่วโลกสำหรับกิจกรรมต่อต้านโรคมาลาเรีย ซึ่งเป็นกิจกรรมเสมือนเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และระดมทุนเพื่อสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือและโปรแกรมการรักษาโรคมาลาเรียที่ช่วยชีวิตได้

Samuel Hertz กล่าวว่า “ในฐานะบริษัท เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเด็ก ๆ ทั่วโลก โดยตระหนักว่าโรคมาลาเรียเป็นหนึ่งในภัยคุกคามที่สำคัญที่สุดต่อชีวิตของพวกเขา ในการประชุมสุดยอดนี้ เราได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการกำจัดโรคมาลาเรียทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ความพยายามนี้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากพันธมิตรที่หลากหลาย ซึ่งทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เข้าร่วมกับพันธมิตรนี้ แม้ว่าเส้นทางไปข้างหน้าอาจมีความท้าทายและยาวนาน แต่เราเข้าใจดีว่าการเปลี่ยนแปลงที่มีความสำคัญต้องใช้เวลาและความพยายาม ในฐานะบริษัทระดับโลก EBC รับทราบถึงความรับผิดชอบในการมีส่วนร่วมทำให้โลกดีขึ้น”

ผู้สนับสนุนจาก EBC Financial Group ยืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวกับผู้สนับสนุนจากทั่วโลกในการประชุมสุดยอดผู้นำ United to Beat Malaria ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการกำจัดโรคมาลาเรีย และส่งเสริมความเท่าเทียมด้านสุขภาพทั่วโลก

เมื่อมองไปข้างหน้า EBC วางแผนที่จะสร้างความร่วมมือเชิงลึกกับองค์กรการกุศลที่เกี่ยวข้องกับ UN และพันธมิตรระดับโลกเพื่อสนับสนุนระบบสุขภาพทั่วโลก จากความพยายามและความมุ่งมั่นที่มีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร EBC มีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความแตกต่างด้านสุขภาพและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในระดับโลก

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ ebc.com และ beatmalaria.org

เกี่ยวกับ EBC Financial Group
EBC Financial Group (EBC) ถูกก่อตั้งขึ้นในย่านการเงินที่มีชื่อเสียงของ London โดยมีชื่อเสียงในด้านการให้บริการที่ครบวงจร ซึ่งรวมถึงนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์ และโซลูชันการลงทุนที่ครอบคลุม EBC ให้ความสำคัญต่อลูกค้าที่หลากหลายทั้งนักลงทุนรายย่อย ระดับอาชีพ และสถาบันทั่วโลก โดยมีสำนักงานที่ตั้งอยู่ในศูนย์กลางทางการเงินที่โดดเด่น เช่น London, Sydney, Hong Kong, Tokyo, Singapore, Cayman Islands, Bangkok, Limassol และอื่น ๆ อีกมากมาย

EBC ได้รับการชมเชยจากรางวัลมากมาย จึงมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและกฎระเบียบสากลในระดับสูงสุด EBC Financial Group (UK) Limited มีการกำกับดูแลโดย Financial Conduct Authority (FCA) ของ UK, EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd มีการกำกับดูแลโดย Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC) และ EBC Financial Group (Cayman) Limited มีการกำกับดูแลโดย Cayman Islands Monetary Authority (CIMA)

ร่วมมือกันเพื่อองค์กรการกุศล: EBC Financial Group ในการประชุมสุดยอดผู้นำ United to Beat Malaria ปี 2024

ผู้สนับสนุนจาก EBC Financial Group ยืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวกับผู้สนับสนุนจากทั่วโลกในการประชุมสุดยอดผู้นำ United to Beat Malaria ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการกำจัดโรคมาลาเรีย และส่งเสริมความเท่าเทียมด้านสุขภาพทั่วโลก

หัวใจสำคัญของ EBC Group คือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์อย่างลึกซึ้งมากกว่า 30 ปีในสถาบันการเงินรายใหญ่ โดยได้ดำเนินการผ่านวงจรเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างเชี่ยวชาญตั้งแต่วิกฤตพลาซาแอคคอร์ดจนถึงวิกฤตสวิสฟรังก์ในปี 2015 EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าการมีส่วนร่วมของนักลงทุนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติด้วยความจริงจังสูงสุดตามที่สมควรได้รับ

https://www.ebc.com/

เกี่ยวกับ United to Beat Malaria ของ UN Foundation
UN Foundation เป็นองค์กรการกุศลอิสระที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำงานอย่างใกล้ชิดกับ United Nations เพื่อรับมือกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติ สร้างความคิดริเริ่มทั่วทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาในวงกว้าง และขับเคลื่อนความก้าวหน้าระดับโลก เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.unfoundation.org

แคมเปญ United to Beat Malaria ของ UN Foundation รวบรวมพันธมิตรและผู้สนับสนุนที่สำคัญและหลากหลายเพื่อดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อกำจัดโรคมาลาเรียและสร้างโลกที่มีสุขภาพดีขึ้นและเท่าเทียมกันมากขึ้น ตั้งแต่ปี 2006 United to Beat Malaria ได้ทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมและระดมประชาชนทั่วทั้ง U.S. และทั่วโลก เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ระดมทุนและความคิดเห็น แคมเปญนี้ทำงานร่วมกับพันธมิตรในประเทศที่มีการแพร่ระบาดเพื่อส่งทรัพยากรที่ช่วยชีวิตเพื่อปกป้องประชากรชายขอบและกลุ่มเปราะบางที่สุด จากการสนับสนุนความเป็นผู้นำ เจตจำนงทางการเมือง และทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นจาก U.S. และที่อื่น ๆ ตลอดจนเครื่องมือและกลยุทธ์ที่เป็นนวัตกรรมแบบองค์รวมเพิ่มมากขึ้น เราจึงสามารถเป็นคนรุ่นที่กำจัดโรคมาลาเรียได้ตลอดไป เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.beatmalaria.org

ติดต่อด้านสื่อ:
Douglas Chew
douglas.chew@ebc.com

สามารถดูรูปภาพประกอบในประกาศนี้ได้ที่

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1c08cdbd-b10d-44ef-aaf6-f0485748b100/th

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/96d5b585-35c9-4d74-b552-11f682d457b9/th

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/714f58ca-2cdc-4c4c-ab91-0f2dbfad927e/th

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9f2d5649-93d0-4619-bb12-0b4f422bcdd0/th

GlobeNewswire Distribution ID 9091770

Duck Creek เป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอด Duck Creek ประจำปีเพื่อสร้างความสัมพันธ์ การเป็นส่วนหนึ่ง และชุมชน

โคลัมเบีย เซาท์แคโรไลนา, April 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ Duck Creek Technologies ผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะที่กำหนดอนาคตของการประกันวินาศภัย (property and casualty หรือ P&C) และการประกันภัยทั่วไป ได้เป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอด One Duck Creek ในเมืองโคลัมเบีย เซาท์แคโรไลนา โดยได้นำพาพนักงานจากทั่วโลกมารวมตัวกัน ผู้เข้าร่วมได้รับการยอมรับจากบทบาทของตนในสภาและโครงการต่าง ๆ มากมายที่ช่วยให้ Duck Creek สร้างวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศด้านการประกันภัยและเทคโนโลยีกลุ่มบุคคลที่หลากหลายจะประชุมกันในอีกสองวันข้างหน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของปีที่ผ่านมา และวางแผนสำหรับอนาคตเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมที่ได้รับรางวัลของ Duck Creek ต่อไป Duck Creek พยายามที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมของการเป็นส่วนหนึ่งและความเคารพ โดยที่ทุกเสียงจะได้รับการรับฟังและเห็นคุณค่า

“ในฐานะบริษัทระดับโลก เราตระหนักถึงความสำคัญของการมีพนักงานที่หลากหลายและไม่แบ่งแยก ซึ่งสะท้อนถึงชุมชนและลูกค้าที่เราให้บริการ” Amy Bayer ผู้อำนวยการระดับโลกด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยก การมีส่วนร่วมและวัฒนธรรมของ Duck Creek กล่าว “เราเชื่อว่าโปรแกรมความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยกของเรามีความจำเป็นสำหรับพนักงานของเรา และยังเป็นข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยให้เราสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม ทำงานร่วมกัน และส่งมอบโซลูชันที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าของเรา การประชุมสุดยอด One Duck Creek เป็นโอกาสอันดีที่จะเฉลิมฉลองความสำเร็จของเรา แบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และสร้างแรงบันดาลใจให้กันและกันเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ยอดเยี่ยมต่อไป”

การประชุมสุดยอดนี้เริ่มต้นโดย Mike Jackowski ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Duck Creek Technologies Jackowski จะเน้นย้ำถึงความสำคัญของการส่งเสริมค่านิยมของบริษัทที่แข็งแกร่ง ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความหลากหลาย ความเท่าเทียม การไม่แบ่งแยก และการเป็นส่วนหนึ่ง (DEI&B) และประสบการณ์เชิงบวกของพนักงาน การประชุมสุดยอดนี้ยังมีวิทยากรหลักที่ช่วยให้พนักงานสามารถเชื่อมโยงและเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ทำงานและวัฒนธรรมที่ประสบความสำเร็จอื่น ๆ ได้

“เราภูมิใจที่ได้รับทราบและเฉลิมฉลองภูมิหลัง แนวคิด และประสบการณ์ที่แตกต่างกันที่พนักงานของเรานำมาสู่ Duck Creek” Courtney Townsend ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของ Duck Creek Technologies กล่าว “การดูแลสภาพแวดล้อมของการเป็นส่วนหนึ่งและการไม่แบ่งแยกเป็นรากฐานของประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมของพนักงาน และแหล่งที่มาของความได้เปรียบทางการแข่งขันและนวัตกรรม สถานที่ทำงานระดับโลกที่มีความยืดหยุ่นเป็นอันดับแรกช่วยให้เราสามารถดึงดูดและรักษาผู้มีความสามารถที่ดีที่สุดได้ และช่วยให้พนักงานของเราทำงานในรูปแบบที่เหมาะสมกับความชอบและความต้องการของพวกเขาได้ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดก็ตาม”

ไฮไลต์ประการหนึ่งของการประชุมสุดยอดประจำปีนี้คือกิจกรรมการสร้างผลกระทบทางสังคม ในปีนี้ Duck Creek ได้ร่วมมือกับองค์กรการกุศล Ronald McDonald House ในโคลัมเบีย ผู้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดจะสนับสนุนโครงการ Pack-a-Smile โดยมอบอาหารกลางวันแบบถุงที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของเด็กที่ได้รับการดูแลจากโรงพยาบาลในท้องถิ่น การมอบอาหารกลางวันนี้ช่วยให้สมาชิกในครอบครัวไม่ต้องวางมือจากการดูแลหรือกังวลว่าอาหารมื้อต่อไปของพวกเขาจะมาจากไหน เมื่อใด หรือที่ไหน

เกี่ยวกับ Duck Creek Technologies
Duck Creek Technologies คือผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะที่กำหนดอนาคตของการประกันวินาศภัย (property and casualty หรือ P&C) และอุตสาหกรรมประกันภัยทั่วไป เราเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้สร้างระบบประกันภัยสมัยใหม่ ซึ่งช่วยให้อุตสาหกรรมใช้ประโยชน์จากพลังของคลาวด์เพื่อการดำเนินการที่คล่องตัว ชาญฉลาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความถูกต้อง วัตถุประสงค์ และความโปร่งใสเป็นหัวใจสำคัญของ Duck Creek และเราเชื่อว่าการประกันภัยควรมีไว้เพื่อบุคคลและธุรกิจในเวลา สถานที่ และเมื่อถึงเหตุที่พวกเขาต้องการมากที่สุด โซลูชันชั้นนำของตลาดของเรามีจำหน่ายแบบแยกเดี่ยวหรือเป็น ชุดเต็มและทั้งหมดมีจำหน่ายผ่านทาง Duck Creek OnDemand โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.duckcreek.com ติดตาม Duck Creek บนช่องทางโซเชียลของเราเพื่อรับข้อมูลล่าสุดได้ผ่านทาง – LinkedIn และ X

ติดต่อด้านสื่อ:
Dennis Dougherty
dennis.dougherty@duckcreek.com

GlobeNewswire Distribution ID 9091740

Prepare to transfer the highway patrol officer to the police hospital today.


Lopburi, A highway patrolman was hit by a young woman driving a sedan. Symptoms respond better, pulse stable, prepare to move from King Narai Hospital came to receive treatment at Police Hospital late today.

In the case of Police Sergeant Piyanan, a highway patrol officer, he was hit by a young woman driving a sedan while on duty facilitating traffic at Village No. 4, Delang Subdistrict, Phatthana Nikhom District. Lopburi Province His body was thrown about 10 meters away, his head hit the ground and he was seriously injured.

Dr. Nucharin Aksorndee, director of Phra Narai Maharat Hospital, revealed that the injured person had blood flowing around the lungs and brain, brain swelling, and a fractured and broken neck bone. The face has a recent injury. The symptoms are responding well. The pulse is stable. This is a good trend. As for whether or not he will be taken to the police hospital for treatment? You need to evaluate your symptoms again.

Recently, it was reported that today (April 18) at 10:00 AM there
will be a transfer of Police Sergeant Piyanan from Phra Narai Maharat Hospital. He went to be treated at the Police Hospital, using the Police Hospital’s ambulance to pick him up. After that, there was a convoy of 4 highway police vehicles leading the procession using the Asian Road route. Take the Toll Expressway to the Police Hospital. Therefore, we ask for cooperation from road users on the said route to help facilitate the route if they see the said convoy transporting patients. Which is expected to arrive at the Police Hospital at approximately no later than 12.00 hrs.

Source: Thai News Agency

PEA provides free SMS notification of electricity bills.


The Provincial Electricity Authority (PEA) provides free SMS notification of electricity bills via all mobile phone systems.

?? Notification of the due date for payment of electricity bill via SMS.

?? Service to notify the electricity bill before deducting the bank account.

??Notification of the case of deduction of electricity bill from bank account, pass or fail

.

Electricity users can contact to request service and ask for more details. At the Provincial Electricity Authority office in the area or call 1129 PEA Contact Center 24 hours a day.

Source: Thai News Agency

Appoint “Pol. Gen. Sarawut” as president to investigate “Big Joke” and his associates.


Royal Thai Police Office, “Big Tai”, Police Commander-in-Chief, signs appointment order. “Pol. Gen. Sarawut” presided over the examination of “Big Joke” along with others.

Pol. Gen. Kittirat Panphet, Deputy Commissioner of the Royal Thai Police Acting Commander-in-Chief of the Royal Thai Police (Acting Commander-in-Chief of the Royal Thai Police) issued a letter to Police Order No. 177/2024 dated April 18, 2024 regarding the appointment of an investigation committee, with the content that

with the following police officers

Pol. Gen. Surachet Hakphan, Deputy Commissioner of the Royal Thai Police

Pol. Col. Kittichai Sangkhathaworn, Deputy Commander of the Provincial Police, Songkhla Province

Police Lieutenant Colonel Krit Pariyaket, Deputy Superintendent of Crime Suppression Provincial Police Station Phra Samut Chedi Samut Prakan Province

Pol.Sgt.Nattawut Watwaew, Squad Commander (Responsible for traffic) Traffic operations according to the Royal Initiative Project 1, Subdistrict 6, Traffic Police Divisio
n

Police Sergeant Natthanan Chujak, Squad Commander, Patrol Division 1, Supervision Division 1, Traffic Police Division

There were cases of accusations of serious disciplinary violations. As a result of the Samut Prakan Provincial Police’s order No. 746/2023 dated December 18, 2023 and Order No. 114/2024 dated March 6, 2024, appointing a committee to investigate Pol. Lt. Col. Rit Pariyaket, in the case of having to face a criminal case for the offense of conspiracy where two or more people agreed to commit the offense of money laundering and the offense of money laundering was committed because of a conspiracy and work together to launder money According to Criminal Case No. 391/2566 of the Tao Poon Police Station And according to the Criminal Court’s arrest warrant No. 4549/2566, dated December 4, 2023, from the investigation, it alluded to other police officers being involved in actions in the matter under investigation as well, according to the Police Commission’s rules that With the investigation consid
ering B.E. 2004, item 28, and from the report of the investigative team in accordance with Metropolitan Police Headquarters Order No. 593/2023, dated October 25, 2023, there were the following actions:

On 3 Dec. 2023, 8, 16 Jan. 2024 and 5 Mar. 2024, Operations Group 4 officers, Information Technology Crime Suppression Operations Center The Royal Thai Police Office (PPO) and the investigative team according to Royal Thai Police Order No. 593/2023, dated 25 October 2023, have come to file a complaint with the investigating officer. Tao Poon Police Station To prosecute 22 people who participated in the offense related to the online gambling website named BNKMASTER for the crime of “jointly arranging to play or do tricks to lure Help advertise or solicit directly or indirectly. allowing others to play or gamble in games without permission from the official, conspire by agreement of two or more people to commit a money laundering offense and have committed a money laundering offense because of the conspiracy and
working together to launder money,’ which investigators at the Tao Poon Metropolitan Police Station Received the complaint according to Criminal Case No. 391/2566. It appears that Ms. Pimwilai Plong-on, who manages the online gambling website, used another person’s account to manage the website that provided online gambling. By receiving money in-out from gamblers Including paying gambling assets and collect benefits from online gambling and there is a transfer of money from the bank account of Miss Pimwilai Plong-on through the bank account of Miss Benjamin Saengchan, which is an account that Police Lieutenant Colonel Krit Pariyaket holds and has used many times. Once the money has been transferred, evidence of the money transfer will be sent via the LINE application one after the other to Mr. Naphatsakorn Haekerd, Pol. Col. Kittichai Sangkhathaworn and Pol. Lt. Col. Kri. Sat Pariyaket knows

Then there will be a transfer of money from the account of Ms. Benjamin Saengchan into the account of Police Sergeant
Natthawut Watwaew or Police Sergeant Natthanan Chujak, then Police Lieutenant Colonel. Krit Pariyaket ordered Police Sergeant Natthawut Watwaew or Police Sergeant Natthanan Chujak via the Line application to put cash in an envelope and bring it. Put it on the desk inside the house. Pol. Gen. Surachet Hakphan, and there were many cash transfers received from bank counters and automatic deposit machines. and there is a transfer of money from that account to another person’s account The Criminal Court approved the issuance of an arrest warrant for Pol. Lt. Col. Krit Pariyaket according to Criminal Court Arrest Warrant No. 4549/2567 dated December 4, 2023. Pol. Col. Kittichai Sangkhathaworn according to Criminal Court Arrest Warrant No. 1063. /2024 dated 12 Mar. 2024 Pol.Sgt.Nattawut Watwaew according to Criminal Court arrest warrant no. 1064/2567 dated 12 Mar.2024 Pol.Sgt.Nattanan Chu Chak according to Criminal Court arrest warrant No. 1065/2567 dated 12 March 2024 and Pol. Gen. Surachet Hakphan according to Cri
minal Court arrest warrant No. 1396/2567 dated 2 April 2024.

The incidents occurred between February 8, 2022 and November 3, 2022. The incidents occurred throughout the Kingdom.

As for Pol. Lt. Col. Krit Pariyaket, who has already been investigated for discipline. According to Samut Prakan Provincial Police Order No. 746/2023 dated December 18, 2023 and Order No. 114/2024 dated March 6, 2024, it was carried out within authority according to the facts at that time. But when the facts later appeared that This is a case where police officers in different positions and belonging to different agencies were accused of committing serious disciplinary violations together. The authority for the accused with a higher rank or the authority to consider and order for all accused persons shall order the appointment of an investigative committee.

By virtue of the Royal Thai Police Act 2022, Section 105, Section 108, Section 119 and Section 179, together with Order of the Office of the Prime Minister No. 108/2024, dated M
arch 20, 2024, on the matter of appointing police officers to act in their place. and Royal Thai Police Order No. 436/2005 dated June 20, 2005 regarding delegation of authority to carry out disciplinary actions. Ordering police officers to leave government service and set guidelines Therefore, the order appointing the investigative committee was canceled. In accordance with Samut Prakan Provincial Police Order No. 746/2023 dated December 18, 2023 and Order No. 114/2024 dated March 6, 2024, and appointed an investigation committee to investigate the accused in the matter. Consisting of the following people

Police General Sarawut Karpanich, Deputy Commissioner of the Royal Thai Police being the chairman of the board

Pol. Lt. Gen. Noppawat Arayangkun, Deputy Inspector General of the Royal Thai Police, is a committee member.

Pol. Maj. Gen. Thawatchai Nakrit, Deputy Commander of Provincial Police Region 1, is a committee member.

Pol. Maj. Gen. Wiwat Chaisangkha, Deputy Commander of the Central Investigation Po
lice, is a committee member.

Pol. Maj. Gen. Montree Thetkhan, Crime Suppression Commander Being a committee member and secretary

Pol. Maj. Gen. Suphanat Charoenruangsakul, Commander, Government Inspection Division 4, is a committee member.

Pol. Col. Bandit Nil-on, Deputy Commander (Investigation), Legal and Case Division, Provincial Police Region 2, is a committee member.

Pol. Col. Phanom Chueathong, Superintendent of Thung Maha Mek Police Station, is a committee member.

Pol. Col. Therdsayam Bunasena, Superintendent (Investigation), Investigation Group, Investigation Division, Provincial Police Region 5, is a committee member.

Pol. Col. Akradet Suriyong, Superintendent of the Administration Department, Special Branch Police Headquarters 2, is a committee member.

Pol. Col. Mingmontri Siriphong, Superintendent (Investigation), Investigation Group Crime Suppression Division is a committee member.

Pol. Lt. Col. Boonnam Labloka, Deputy Superintendent (Investigation), Division 4, Crime Suppression Division
Assistant secretary

Pol. Lt. Col. Siriphon Bunnun, Deputy Superintendent Investigation and Inspection Division 2, Inspection Division 2, Office of the Inspector General of Police Assistant secretary

Pol. Lt. Col. Rachat Chatvajirawong, Inspector, Supervision Division 4, Crime Suppression Division Assistant secretary

In this regard, the investigative committee shall complete the investigation and consider according to the criteria and methods specified in the 2004 Police Commission Rules regarding investigation and consider and submit the investigation file for further consideration.

Moreover, if the investigative committee finds that the case has grounds that the accused has committed a serious disciplinary violation in matters other than those specified in this order or in cases where the investigation involves other police officers And the investigative committee considered the matter and found that the police officer was involved in any action in the matter under investigation. The chairman of the comm
ittee should report it as soon as possible. 419.

Source: Thai News Agency

7 days of Songkran, highest number of drunk driving cases in Bangkok


7 days of Songkran 2024, 7,388 probation cases, Bangkok has the highest drunk driving rate. Prepare to create a database of repeated drunk driving. Send the court to increase the punishment

Police Lieutenant Colonel Montree Bunyayotin, Deputy Director-General of the Probation Department Announcing the statistics of cases in which the court ordered probation on the last day of the 7 days of Songkran 2024, April 17. There were 1,602 cases in which the court ordered probation, 1,541 cases of driving while intoxicated or 96.20 percent and 61 cases of drugged driving cases. 3.80

Accumulated total for 7 days of Songkran 2024 (11-17 April), the court ordered 7,388 probation cases, of which 7,130 were cases of driving while intoxicated, accounting for 96.51 percent. The remaining cases were careless driving cases. and drug driving cases in Bangkok There are highest number of cases of driving while intoxicated. Followed by Ubon Ratchathani and Chiang Mai.

When compared to the Songkran Festival of 2023, drunk drivin
g cases were reduced from 8,575 cases to 7,130 cases, or a decrease of 1,445 cases, accounting for 16.85 percent.

Deputy Director General of the Probation Department It was also said that every person on probation for the offense of driving while intoxicated Must pass screening if found to be at high risk of alcohol addiction. will be taken for treatment at a hospital under the Ministry of Public Health. In addition, they must report to the probation officer. and do social service work to realize the results Affected by drunk driving, such as caring for accident victims in hospitals Failure to comply with probation conditions will be reported back to the court. To bring the prison sentence awaiting punishment into effect

However, on 7 days of Songkran 2024, police arrested more than 20,000 drunk drivers, so there are still more people on probation who must gradually report themselves. The Probation Department is preparing to create a database of drunk drivers for officials to immediately check for repeat of
fenders. In order to send information to the court to consider increasing punishment. This Songkran has Nearly a hundred repeat offenders drink and drive.

Source: Thai News Agency

Amazing flock of millions of butterflies Showing the Lam Chae Dam


Nakhon Ratchasima, A flock of millions of butterflies. Many species fly out of the forest during hot weather. Welcoming tourists who come to visit the Lam Chae Dam area in Thap Lan National Park, Nakhon Ratchasima Province, where they can take close-up photos.

At Lam Chae Dam, Khok Krachai Subdistrict, Khonburi District, Nakhon Ratchasima Province, in addition to being a water tourism spot with various spots for swimming to cool off, During this time there will be millions of butterflies. They fly out of the forest during the hot weather. Come welcome tourists beautifully and spectacularly. There are many species of these butterflies. Beautiful, eye-catching colors It shows the abundance of forest above Lam Chae Dam which is in Thap Lan National Park very well.

Mr. Khampha Songkratok, 50 years old, chairman of the Lam Chae Dam tourist boat service group, said that during this time, Lam Chae Dam is becoming popular with tourists. Come visit and admire the rich natural beauty of the forest that is still verda
nt. and play in the water to cool down a lot Especially during the recent Songkran festival. There are tourists coming to visit Lam Chae Dam. Over a thousand people per day It makes the atmosphere and economy of the community very lively.

Now there’s a special bonus. During the hot weather A flock of butterflies of many different species. Together they flew out of Thap Lan Forest. Waiting to welcome tourists in the late morning. Until afternoon every day During that time the weather will be clear. It creates even more atmosphere and adds beauty to this Lam Chae Dam. along with taking pictures See a flock of butterflies up close. It is expected that the butterflies will continue to flock for tourists to visit until the end of this summer.

Source: Thai News Agency

Ammonia Leak from Ice Factory in Chonburi


CHONBURI, An ammonia leak from an ice factory startled and affected local residents late last night (April 17) in Chonburi province.

The leak resulted in residents experiencing eye irritation, nasal irritation, vomiting, and some even losing consciousness.

The incident occurred before midnight when ammonia from the ice factory in Bang Lamung district leaked out, spreading chemical fumes over an area of more than 1 kilometer. Authorities rushed to the scene to control the situation.

Officials promptly evacuated residents from the area and provided preliminary medical assistance before transferring them to hospitals.

Initial reports indicate that 141 residents were affected, with 3 classified as red level, 9 as yellow level, and 129 as green level.

Following the incident, the district chief of Bang Lamung, Weekit Manarojkit, stated that officials had successfully closed all leaking ammonia valves.

Affected residents were promptly transported to hospitals, with temporary shelters set up nearby for those wi
th less severe symptoms.

Subsequently, chief of the Chonburi Provincial Police Pol. Maj. Gen. Thawatkiart Jindakwuansanong, along with factory management and relevant officials, inspected the facility. Firefighters continued to spray water while controlling the ammonia odor. Initial inspections within the ice factory revealed no evidence of explosion.

Factory manager Boonanan Patthanasin stated that after thorough inspection, no signs of explosion or fire were found. However, detailed checks on the ammonia leakage points would be conducted to determine the exact source of the leak.

He apologized, explaining that the incident may have occurred due to employees’ oversight in not properly closing the system, leading to the leakage affecting nearby residents. He confirmed that ammonia cannot explode unless ignited, and the incident was indeed a genuine leakage. The factory will take full responsibility and care for all affected individuals.

Around 3 a.m. on Thursday, the Pattaya Rescue Facebook page posted an
update stating that the situation at the ice factory had returned to normal, and residents could return to their homes.

Chief of the Chonburi Provincial Industry Office Angsumalin Chadsuwanwari, ordered the temporary closure of the factory for maintenance and repairs.

Preliminary investigations suggest that the leak may have originated from a damaged pipe within the ice production system, necessitating further detailed examination. If the corrective measures meet safety standards, operations will be allowed to resume.

To prevent similar incidents in the future, comprehensive inspections and reports will be conducted, including the use of ammonia and refrigerants in factories, to prevent recurrence.

According to the Department of Industrial Works, Thailand currently has 1,865 ice factories operating under the Factory Act of 1992.

Source: Thai News Agency