Swift Navigation และ KDDI ประกาศความร่วมมือเพื่อต่อยอดจากการขยายการระบุตำแหน่งที่แม่นยำทั่วโลก

ซานฟรานซิสโก, July 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Swift Navigation บริษัทเทคโนโลยีในซานฟรานซิสโกกำลังสร้างนิยามใหม่ของ GNSS (ระบบนำทางด้วยดาวเทียมทั่วโลก) และเทคโนโลยีระบุตำแหน่งที่แม่นยำสำหรับยานพาหนะอัตโนมัติ ยานยนต์ แอปพลิเคชันมือถือและตลาดมวลชน วันนี้ได้ประกาศความร่วมมือกับ KDDI Corporation ซึ่งตั้งอยู่ในโตเกียว KDDI เป็นบริษัทโทรคมนาคมแนวหน้าระหว่างประเทศในการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อให้บริการเครือข่ายที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือสูง ที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสารของลูกค้าทั่วโลก ความร่วมมือนี้จะเป็นสิ่งสำคัญในการนำเทคโนโลยีระบุตำแหน่งที่แม่นยำของ Swift ไปสู่ตลาดญี่ปุ่น และเพิ่ม KDDI เป็นพันธมิตรหลักในการขยายบริการระบุตำแหน่งที่แม่นยำของ Skylark ไปสู่ระดับโลก ซึ่งขณะนี้มีให้บริการทั่วทวีปสหรัฐอเมริกาและยุโรปภายใต้ความร่วมมือกับ Deutsche Telekom เดิมที การแก้ไข GNSS ที่แม่นยำนั้นใช้เทคนิคจลนศาสตร์แบบเรียลไทม์…

NTT reopens Padar Island to tourists

Kupang, East Nusa Tenggara (NT (ANTARA) - The East Nusa Tenggara (NTT) authorities reopened the Padar Island tourist resort in Komodo National Park (TN), West Manggarai District, to tourists after being shut since July 5…