LeddarTech ประกาศการเติบโตอย่างมากในด้านการมีส่วนร่วมกับลูกค้า ความร่วมมือ และการลงทุนในปี 2020

ควิเบก ซิตี้, Jan. 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech® ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีการตรวจจับ ADAS และ AD ระดับ 1-5 ได้ประกาศการเติบโตที่สำคัญและยอดเยี่ยมในปี 2020 แม้จะเกิดการระบาดของโรค แต่ LeddarTech ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกด้านเทคโนโลยีการตรวจจับยานยนต์ได้แสดงให้เห็นการเติบโตด้านการลงทุน จำนวนการขาย ความร่วมมือในระบบนิเวศ การมีส่วนร่วมกับลูกค้าเชิงกลยุทธ์ และการเข้าซื้อกิจการที่เพิ่มมากขึ้นในปี 2020 ในเดือนพฤศจิกายนของปี 2020 Tracxn ได้จัดให้ LeddarTech อยู่ในหมวดหมู่ Unicorn ที่มีองค์กรแคนาดาเพียงหกองค์กร ซึ่งนิยามโดย Tracxn…

LeddarTech ประกาศการเติบโตอย่างมากในด้านการมีส่วนร่วมกับลูกค้า ความร่วมมือ และการลงทุนในปี 2020

ควิเบก ซิตี้, Jan. 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech® ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีการตรวจจับ ADAS และ AD ระดับ 1-5 ได้ประกาศการเติบโตที่สำคัญและยอดเยี่ยมในปี 2020 แม้จะเกิดการระบาดของโรค แต่ LeddarTech ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกด้านเทคโนโลยีการตรวจจับยานยนต์ได้แสดงให้เห็นการเติบโตด้านการลงทุน จำนวนการขาย ความร่วมมือในระบบนิเวศ การมีส่วนร่วมกับลูกค้าเชิงกลยุทธ์ และการเข้าซื้อกิจการที่เพิ่มมากขึ้นในปี 2020 ในเดือนพฤศจิกายนของปี 2020 Tracxn ได้จัดให้ LeddarTech อยู่ในหมวดหมู่ Unicorn ที่มีองค์กรแคนาดาเพียงหกองค์กร ซึ่งนิยามโดย Tracxn…