รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2021 ของ II-VI Incorporated

รายได้ประจำไตรมาส $728.1 ล้าน รายได้จากการดำเนินงาน GAAP รายไตรมาส $101.1 ล้าน รายได้จากการดำเนินงาน Non-GAAP รายไตรมาส $138.9 ล้าน GAAP EPS รายไตรมาส $0.38 Non-GAAP EPS รายไตรมาส $0.84 อัตราส่วนหนี้สินสุทธิวันที่ 30 กันยายน 2020 เคยเท่ากับ 1.3 เท่า ซึ่งลดลงจาก 3.8 เท่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน…