อะไรคือ Spectre ที่ทำให้ VoIP ของคุณ Meltdown

ระบบโทรศัพท์ SBCs และอุปกรณ์ VoIP ที่พึ่งพาหน่วยประมวลผลของ Intel, AMD และ ARM มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่ร้ายแรง

GAITHERSBURG, Md., Jan. 12, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Patton Electronics—บริษัทผู้ผลิต UC ของสหรัฐ คลาวด์ และโซลูชั่นสำหรับ IoT—ได้ประกาศว่า ระบบปฏิบัติการของ Patton นั้นไม่เสี่ยงต่อภัยคุกคามด้านความปลอดภัยดังเช่น Spectre และ Meltdown